Pædagogik

Lærkehuset har opdelt børnene i basisgrupper. I øjeblikket har vi 2 basisgrupper: Musvitterne og Solsorterne

Basisgrupperne kan variere i størrelse alt efter, hvor mange børn vi har på de forskellige alderstrin.

Hver gruppe er tilknyttet en basispædagog, der har det primære ansvar for barnets trivsel i børnehaven og samarbejdet med dets forældre

Barnet holder for det meste samling og spiser madpakke sammen med sin basisgruppe, men kan sagtens inviteres på besøg i en anden basisgruppe.
Resten af dagen er børnene sammen på tværs af huset.

Basisgrupperne kan i en samlingsstund i princippet beskæftige sig med alt. Der tages udgangspunkt i barnets og gruppens behov, interesser og udvikling. I samlingsstunden er der fokus på gruppefællesskabet, og på det enkelte barns bidrag hertil.

Mindst en formiddag om ugen har gruppen også mulighed for at tage på tur ud af huset.