Samarbejde

Samarbejdet med Jer er en forudsætning for barnets trivsel i børnehaven, og giver os en udbygget forståelse for netop Jeres barn.
Vi afholder forældresamtaler ca. én gang årligt – første samtale ca. 3 måneder efter barnets start i børnehaven. Derudover selvfølgelig efter behov.

I det daglige forsøger vi at holde jer orienteret om Jeres barns dag i børnehaven, og vi vil altid gerne have både små og store meddelelser om barnet, så vi kan tage hensyn til, ”hvad der er brug for i dag”.
Efter aftale, er I meget velkomne til at være ”på besøg” og få oplevelsen af dagligdagen og med hvem og hvad jeres barn leger. I er også meget velkomne til at invitere hjem.
At skabe relationen: Barnet, børnehaven og hjemmet imellem – giver rigtig god mening for barnet og for os.