Lærkehuset - Vi værner om små mennesker i et trygt miljø....

Den Frie Børnehave Lærkehuset er en privat daginstitution med en institutionsbestyrelse som øverste myndighed og en leder, der har det daglige ansvar for vuggestuen og børnehaven.

Lærkehuset er en lille overskuelig enhed, hvor nærvær er et af vores særlige kendetegn.
Nærvær overfor børnene og tæt menneskelig kontakt mener vi har en afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling.

Vores institution er lille, så alle børn i Lærkehuset bliver hver dag mødt, set, hørt og forstået, da alle i personalegruppen og ledelsen har et godt og indgående kendskab til samtlige børn.

Lærkehuset har plads til max. 44 børn. Vi er selv med til at bestemme vores børnegruppe sammensætning, fordeling af vuggestuebørn og børnehavebørn er variabelt.

Personalenormeringen er på 8 fastansatte, Heraf en leder, 4 pædagoger og 3 pædagogmedhjælpere. Der er desuden lejlighedsvist tilknyttet støttepædagoger, personer i jobtræning samt praktikanter.