Egedalsvej 3, 8400 Ebeltoft, Tlf.: 86346843
Pædagogiske Læreplaner
Billede 1

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

I Den Frie Børnehave Lærkehusets pædagogiske læreplaner har vi med udgangspunkt i børnegruppen beskrevet, hvilke kompetencer den pædagogiske læringsproces skal lede frem mod, og hvilke relevante midler og metoder vi ønsker at bruge for at nå disse mål. I Lærkehuset prioriterer vi legen, såvel børnenes selvorganiserede leg som lege, hvor vi voksne indgår; det gør vi ud fra vores viden om legens store betydning for det enkelte barns trivsel og læring inden for de 6 temaer:

1. Sociale kompetencer

2. Alsidig personlig udvikling (selvværd og selvstændighed)

3. Sproglige kompetencer

4. Motoriske kompetencer

5. Indblik i og forståelse for naturen

6. Indblik i og forståelse for kulturelle udtryksformer og værdier.
 

Det pædagogiske arbejde tager sit udgangspunkt i følgende værdier:

Tryghed, Omsorg, Rummelighed, Anerkendelse, Nærvær, Deltagelse og Medleven, Fællesskab, Respekt og Empati.

De pædagogiske læreplaner evalueres løbende af personalet. Institutionsbestyrelsen evaluerer dem hvert 2. år.
Ønsker man at læse  den konkrete læreplan for Lærkehuset , kan man få den udleveret ved henvendelse i børnehaven. 
Sidst opdateret 11. september 2015